Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Malfridur  

Med tekstil, video, foto og den trykte flaten som utgangspunkt er det to tema som er gjengangere i mine arbeider. Det ene er kulturarv - gamle tradisjoner og håndverk, eks. i Vesterveg. Det andre er den arktiske/ nordlige natur, Svalbard-Island.
Gamle håndverkstradisjoner er skattekiste å dykke ned i. Å bli inspirert av, bearbeide de og bruke i nye sammenheng. Som for eksempel i broderiene i Sporin og i torvskulpturen på Island.
Natur er sterkt tilstede i mitt kunstneriske arbeid. Vakre fjell blir forenklete former som jeg så bruker som ornament i flaten. Ornamentet har vært utgangspunktet for utarbeidelsen av trykte tekstiler. Det er naturstemninger som vises og både i trykte tekstile bilder og i videoarbeider vises mønsterflater som skapes i naturen. Det klare lyset i nord som reflekteres på is, vann eller snø. Jeg ønsker å formidle det jeg opplever i naturen, - det vakre og stille, og det storslåtte. Samtidig som jeg poengterer de alarmerende klimaforandringene, kanskje mest når jeg bruker foto og video som arbeidsredskap.
Uavhengig hvilket medium eller teknikk jeg bruker, så er det de samme tingene jeg arbeider med. Ofte bearbeider jeg flaten lagvis. I tekstile trykk legger jeg tynne sjikt av farge lag på lag, og slik skaper bildet. Det samme gjør jeg i lydverkene hvor jeg legger lag på lag med stemmer som skaper en kakofoni av lyd. Gjentakelsen er også et element jeg bruker. Enkle former som gjentas og skaper mønster, lydklipp som gjentas og skaper helhet, gjentakelse av handlinger; stein som plukkes og legges i formasjoner og skaper mønster. Handlingen kan også være en registrering, som å plukke en stein hver dag og fra hvert sted og slik bli en dagbok over en reise

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player